Get Adobe Flash player

ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

Languages

บริการ

     

Facebook Fanpage

You are here

Home
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านตามประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการผลิต มีความรู้เชิงปฏิบัติการในการทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสำลี ไพชำนาญ และ นางรวย พลเพชร เป็นวิทยากรทำขนมไทยพื้นบ้าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  #คณะวิทย์-ประมง   #Fanpage